Pokemon Emeraude GBA Cheat Code

Publié le: jeudi 15 mars 2018 - Dernière modification le: samedi 14 mai 2022 - par Seve Sky

Pokemon Emeraude

On vous présente ici la liste des cheats codes existants pour le jeu Pokemon Emeraude sur GBA

Codes Obligatoires

**Master code

Ce code est obligatoire avant l’insertion de tout autre code, sauf si vous jouez sur émulateur.

**Code Anti-DMA

Le code Anti-DMA est indispensable pour faire fonctionner certains codes.

On vous précisera pour chaque codes quand vous devrez impérativement saisir le code Anti-DMA avant.

Une fois le code Anti-DMA saisi, entrez dans une maison ou changez de zone avant d’entrer un autre code.

Choisir le pokemon sauvage

**Choix du Pokemon

Voici les codes pour vous permettre de rencontrer le pokemon sauvage de votre choix.
Il est impératif de suivre correctement les étapes :

**1. Entrer le code Activateur

Entrer le code Activateur correspondant à la génération du pokemon que vous souhaitez rencontrer

 1G et 2G
4448CD24 101661A6

 3G

262511E7 A31EE06A
D2BF38B5 7E300C38
C5919E11 2AA62BDC

**2. Entrer le code correspondant au Pokemon choisi

1ère Génération

BULBIZARRE - AD86124F 2823D8DA
HERBIZARRE - AB84463B B2609644
FLORIZARRE - 3542F0A7 7D2E171F
SALAMÈCHE - DB8C60CD 81FD6AA7
REPTINCEL - 08506D61 55CBD9A8
DRACAUFEU - A56395D2 8AF46857
CARAPUCE - BCDCB406 2F2FD763
CARABAFFE - 268349C8 63FF53CE
TORTANK - 5FD24ABC 1FE3296A
CHENIPAN - 358CC2BF 9BFA3518
CHRYSACIER - DC725D4E 3A20792F
PAPILUSION - 33EFFB7C E1794F5B
ASPICOT - 9A86D92A 635F8DBC
COCONFORT - CCEC9F6E 5A2A0F12
DARDARGNAN - F3D99280 49F4EEDC
ROUCOOL - 139BBA32 2DC356C8
ROUCOUPS - 2F7B0F2F 257173EA
ROUCARNAGE - 13659B39 95BD80E5
RATTATA - E5C49E22 47B157F2
RATTATAC - 60C9DC15 1AD9B226
PIAFABEC - 2F5D7856 A5F7B4AE
RAPASDEPIC - 23689847 DA918B8D
ABO - A5BA4CFA CA5D771C
ARBOK - B75D69F0 7C3B3103
PIKACHU - 9D4A1BFF 05120D39
RAICHU - CE7B779B AE493550
SABELETTE - 7DFC4CBD 20BB83B6
SABLAIREAU - CFC711B9 0585971F
NIDORAN♀ - B6450111 C65005BC
NIDORINA - 0BA329E0 CEB39484
NIDOQUEEN - C3B010F5 6DB0ED0E
NIDORAN♂ - A38262A2 825F8CF0
NIDORINO - 33D5E08A 037AB9C4
NIDOKING - 82E3DD4B EBFEF864
MÉLOFÉE - E8EAB84F 26C8AB6B
MÉLODELFE - D15755D8 AF5BE6F1
GOUPIX - 276AF592 A3A635CC
FEUNARD - 27B815E0 B8CCC2DA
RONDOUDOU - B18AC7E0 E667A184
GRODOUDOU - 7CEDC4CF F95C5521
NOSFERAPTI - 47596727 51BB292A
NOSFERALTO - FF3A0DD1 DF54EB13
MYSTHERBE - EF723724 F31E5F64
ORTIDE - A386B043 9DEB5064
RAFFLÉSIA - 4A2748A4 F888F1C9
PARAS - EAD30258 3988D84F
PARASECT - 74CFC9E9 82CD278E
MIMITOSS - 0CC56D24 C9F5A33A
AÉROMITE - DFDFFF0A 8919BB28
TAUPIQUEUR - BA7199EC 664F9418
TRIOPIKEUR - BCC0FB44 1A047D3C
MIAOUSS - 5F38FD3F 5D7412A3
PERSIAN - 0BEC25D3 787468AE
PSYKOKWAK - 70CEC019 12F0A7B0
AKWAKWAK - 32E8BC37 7712CF08
FÉROSINGE - DAAB0C35 55611812
COLOSSINGE - B82FBCB6 C954F4ED
CANINOS - CD7047AB 42D861F2
ARCANIN - 3099D33C 49E66A04
PTITARD - AF0908F3 650FE1BD
TÊTARTE - C29C3277 063E67E9
TARTARD - 8DC834CF BFECCA56
ABRA - 5738CFE5 515C61CF
KADABRA - 67CA1286 0E3A5D83
ALAKAZAM - C91954D9 68AAD246
MACHOC - 8AD2C8BB EB3D7A39
MACHOPEUR - 95EFD5EA DD857E98
MACKOGNEUR - 3BF5B7C4 061AAA45
CHÉTIFLOR - CF2E3B09 3B30426E
BOUSTIFLOR - 0030C455 4F43BB12
EMPIFLOR - 1DF3B8CA DC70EC58
TENTACOOL - 65C4E9C5 24CA1894
TENTACRUEL - 51DDE51A 00DE2CE3
RACAILLOU - 399F7170 D519951E
GRAVALANCH - DDF655E3 9BDEE49C
GROLEM - 103F567C 2F1A9043
PONYTA - 877A6953 8F6209F2
GALOPA - 195BAD3F C840CA28
RAMOLOSS - 4CEC5478 ACBC593C
FLAGADOSS - FE7C44DB 7672B1D8
MAGNÉTI - 3C17AEA9 5DC9D705
MAGNÉTON - B8BD13C5 E3E7D9B3
CANARTICHO - 9121060C 74B908E0
DODUO - 920BE3C7 3E00359C
DODRIO - 02258041 19ABFE29
OTARIA - 8EC19A12 FD47B55F
LAMANTINE - E18D1069 1053E30C
TADMORV - EB7F9C3F DB3192F5
GROTADMORV - 729160A9 F8F73577
KOKIYAS - 92A2030E 24F19E86
CRUSTABRI - FB078533 1A99C72A
FANTOMINUS - 99B8A848 91759EFF
SPECTRUM - 7F14537B 6C00E975
ECTOPLASMA - BA9A9758 4221EBF4
ONIX - 54D9A0DB 68FC768F
SOPORIFIK - C5C4BBBB 55B1B77F
HYPNOMADE - F4BB6321 8E9265DB
KRABBY - D83FACC2 7D31E557
KRABBOSS - FF0F431F 400EF220
VOLTORBE - ABD2C0C0 FBC68A93
ÉLECTRODE - 0C2333CD 141730A7
NŒUNŒUF - 8D2F9E72 8719250B
NOADKOKO - 744AF614 12D8281B
OSSELAIT - D9E3884F 37500E3F
OSSATUEUR - CB4A8BD1 1D028DA2
KICKLEE - 9EDB950D 454533E5
TYGNON - 3535FA3A EBECD355
EXCELANGUE - F582757C 16122B78
SMOGO - BF93F87F BC1AB791
SMOGOGO - D966DA15 88BBB73A
RHINOCORNE - 7DA9C8C7 8549C3D4
RHINOFÉROS - 9071D41E 55259C19
LEVEINARD - AD38C4DB B5EBB8A7
SAQUEDENEU - 100D1518 466A2D06
KANGOUREX - 8F4BE409 7110788B
HYPOTREMPE - 02401CFF F2742052
HYPOCÉAN - B0160E28 ED6B68EC
POISSIRÈNE - 29061002 69BB68FF
POISSOROY - 676505B9 904C9DE3
STARI - D7D9A00C 7BFB7AAC
STAROSS - 0E2752FA 51091446
M. MIME - 0922D9A2 C1E680BA
INSÉCATEUR - 28BEFBB3 68DE4569
LIPPOUTOU - FB0FC84E D45216CF
ÉLEKTEK - 1E6DE7CB DDDBAD78
MAGMAR - C644F8D1 4159A2D6
SCARABRUTE - AEFBB853 03F4B721
TAUROS - 1D5557F2 FACC2BA7
MAGICARPE - 04658924 E67574E2
LÉVIATOR - 56156F0A D2F071F2
LOKHLASS - 483AC796 E3850B8F
MÉTAMORPH - 3613AA25 2CC1B172
ÉVOLI - 4B78A144 F02E1187
AQUALI - D82AEDF5 F23B27A4
VOLTALI - 1850F0B1 AAFB142F
PYROLI - AB622741 B3F84F8B
PORYGON - 6EE60CB5 746DFF03
AMONITA - 1DBD6215 4FD65295
AMONISTAR - 23F20EC6 1368F543
KABUTO - 32A2B3E0 40DB80D9
KABUTOPS - 2058318E 392B7EE5
PTÉRA - C44B6463 DB3237C3
RONFLEX - E9ADF485 15BE8FA7
ARTIKODIN - D7B594AF C1DA18AB
ÉLECTHOR - 83E25054 9C927E5E
SULFURA - F8DEC3CC A014B094
MINIDRACO - 47C69D5D 1AA59D6D
DRACO - 8B3A1FF0 A3C0E786
DRACOLOSSE - 796E6824 2B208DD5
MEWTWO - 4C77BA3F CA4EDCB6
MEW - B751BDF4 95CEF4CC

2ème génération

GERMIGNON - 539C7E13 DD795F72
MACRONIUM - 39D823E3 9EB6C9AA
MÉGANIUM - A2F7F837 7F974DEB
HÉRICENDRE - E4995046 3D00BF91
FEURISSON - B9CCC7BB D4C29E22
TYPHLOSION - B5592578 FBB9A4ED
KAIMINUS - 6699EF70 D7B03D43
CROCRODIL - 33C5C90B D46AD9DC
ALIGATUEUR - E1F0FEFA D0036CD4
FOUINETTE - 6C2D5D5E 008A751F
FOUINAR - 2B34A3C7 A829209F
HOOTHOOT - B33DAC5B 29EB7EB5
NOARFANG - 8E0B9473 A4AE2B53
COXY - 5F2FD32D 941693B4
COXYCLAQUE - 1CD7078F A7384A34
MIMIGAL - BF975E40 430B4806
MIGALOS - F3D55605 74AE5C52
NOSTENFER - 56FC2792 3AEFE3F9
LOUPIO - D70D1018 A021245F
LANTURN - 2D2CC458 21BDD10C
PICHU - 90AECEE5 A888F8AE
MÉLO - 08C2447D 2096B6AE
TOUDOUDOU - D7F35EE0 D224ECDE
TOGEPI - 82269FC8 9579FD5A
TOGETIC - E3581C9B AE652F9A
NATU - B635603F B1E81481
XATU - 459823AE 3F1683A4
WATTOUAT - 0783E965 C5165BF8
LAINERGIE - F510A285 5288E291
PHARAMP - 3CE54322 74A86618
JOLIFLOR - F0088391 0C65D5E3
MARILL - 51EB125F EAA0FCBE
AZUMARILL - E832EF37 64D0E6A2
SIMULARBRE - DDA1AC43 4A067FAE
TARPAUD - 5C6CD179 E18C31EF
GRANIVOL - B1BC8307 69EF9C2C
FLORAVOL - E32EA0FE CB37FF3B
COTOVOL - C03FCFEF 84CB37BA
CAPUMAIN - A45DFE4F F27A9D8D
TOURNEGRIN - 165C689B AF94A177
HÉLIATRONC - 36838BE7 E5367C3A
YANMA - E500846E 9A4FF5C7
AXOLOTO - 6F071CA9 63FF4902
MARAISTE - 67375392 E7F55C24
MENTALI - EF8A105C 72CEF63E
NOCTALI - EF708FD1 C5E8B000
CORNÈBRE - 98F8C8F7 EEA657B9
ROIGADA - 43D2617C C2F14DFB
FEUFORÊVE - 2E5E5AEB 22EBF9FF
ZARBI - 10998FB0 656B5C99
QULBUTOKÉ - EC4EB940 2C63CA65
GIRAFARIG - 41377A90 E36247DE
POMDEPIK - 43C3A9BF 477AF067
FORÊTRESS - 55815067 03B03952
INSOLOURDO - 4F8D48EA 9336834B
SCORPLANE - 729F34AB 5B1018D0
STEELIX - 1FE62E14 130CD2F8
SNUBULL - 77C7197D 502B8B56
GRANBULL - CF223304 929E964E
QWILFISH - C9551136 F45B0236
CIZAYOX - F8D4BFAE D2C136F5
CARATROC - A94D8CB8 560257D4
SCARHINO - 779D6EBF 3139EFF6
FARFURET - C21BA23A 95AB64BD
TEDDIURSA - EDEB2FF0 88466B79
URSARING - 2607FA8F 4BF940FA
LIMAGMA - E2899947 9269834F
VOLCAROPOD - A58E1198 6E004BAD
MARCACRIN - F949DADD BBC8B5CD
COCHIGNON - AA68D49C B33C8972
CORAYON - DDEFF53A EC57A23F
RÉMORAID - A67D580A B44A4DF4
OCTILLERY - 78BA5E9D BA836EEB
CADOIZO - BC1FE4EC 9F1818A1
DÉMANTA - 3AF8DB31 042E9DF9
AIRMURE - 92DE3CD4 65C14106
MALOSSE - CABF0A0B B0E620D3
DÉMOLOSSE - D8D99C49 B49D47DC
HYPOROI - 2B185541 DB13ACF6
PHANPY - CBCB02D6 C41FE3F4
DONPHAN - B8A6C516 12ECADE5
PORYGON2 - 04EA10C3 8DB0146F
CERFROUSSE - 9C0B5F02 A2857BBC
QUEULORIOR - 49D7E467 103D0D48
DÉBUGANT - 3D2030E2 B2A0CACE
KAPOERA - A357C435 8BC380D1
LIPPOUTI - 8C287F7F E3950A6E
ÉLÉKID - A78E8FFA EDB5DA5C
MAGBY - D77AEB51 E63292DB
ÉCRÉMEUH - 1A55F1D1 2FCDADEA
LEUPHORIE - 01EA07BF 793C86F2
RAIKOU - 43FF33D1 F368CDE6
ENTEI - 0C8037A6 BE1D9DB2
SUICUNE - 80755BDB E392B806
EMBRYLEX - 2C8E4296 84D8D6E3
YMPHECT - 8418E051 5C53CE38
TYRANOCIF - 32D66B09 40354103
LUGIA - 545C676A 51FFDC1C
HO-OH - 437065EF 67DF37EF
CELEBI - 4AEC27E8 A5FF1540

3ème Génération

ARCKO - D9FE5FBF B09F0205
MASSKO - 1AA369E5 72BBA287
JUNGKO - 673752FC D4065FA8
POUSSIFEU - 2F22FB72 D5887213
GALIFEU - 136BD0D6 606187D2
BRASÉGALI - FCEF6F25 3905588C
GOBOU - A72262EA 7F7FD464
FLOBIO - 8EED2DB5 964D67F8
LAGGRON - 1A6BE162 4481A843
MEDHYÈNA - 7A1769D1 40699C90
GRAHYÈNA - 4B9FB849 14A5AA94
ZIGZATON - F1F00B1F F5B3721A
LINÉON - EF31EC55 1417DEC6
CHENIPOTTE - A83BF115 130C3917
ARMULYS - 2244D1D6 A87DAAB7
CHARMILLON - 6DBB6131 90E40C0A
BLINDALYS - AD5C9BC6 8E3E4C3B
PAPINOX - 7CC9941A A70E2C37
NÉNUPIOT - D4BE7AA5 F9CE65B8
LOMBRE - 9459FC5B 5516BE48
LUDICOLO - 809DED68 B67856D4
GRAINIPIOT - DCE40F64 D45D202E
PIFEUIL - BF87B744 16F7C28C
TENGALICE - 3C703413 6B8119CC
NIRONDELLE - BBB05E5B 3A3FDC85
HÉLÉDELLE - D0B107DB 027BEBD8
GOÉLISE - C963D063 10F5AC28
BEKIPAN - 73285D38 A5A4E2BD
TARSAL - 86C62F1D 27B0AF88
KIRLIA - 1A2EEF24 65E331B7
GARDEVOIR - 7D45FD6B BAABF3CF
ARAKDO - 00C9CFD8 65021DD5
MASKADRA - A14CF5B9 0D7133A1
BALIGNON - 3F140B0A 5937E9BE
CHAPIGNON - A32B0FED 60C07CFA
PARÉCOOL - 485C366A DA423D56
VIGOROTH - FEA287AE FFB54BB5
MONAFLÈMIT - 5D38F9C5 DAA67938
NINGALE - 43A8378B 9EF75A96
NINJASK - 22DDE250 8D8EC616
MUNJA - 52C2D901 7344A4FA
CHUCHMUR - FBC2DB33 D8FC5AC6
RAMBOUM - FE9AF7C9 14FDA298
BROUHABAM - 14182A0A 79282B1B
MAKUHITA - 7B801817 11F090AA
HARIYAMA - 4D371C9E 0A2DF533
AZURILL - 26ADB7EE 91286E09
TARINOR - 1442906D 473E0C26
SKITTY - B4015263 3D8633C6
DELCATTY - 3088742E D89961FA
TÉNÉFIX - 8D571791 584F1676
MYSDIBULE - 5F3C63E3 B673BE5E
GALEKID - EEC41DEB 3342969F
GALEGON - 79BE0284 FA8BF8A0
GALEKING - 8388E07F 48E67820
MÉDITIKKA - 0E4C4AA5 E7F532D7
CHARMINA - 063E4A1A E5A25573
DYNAVOLT - 3F5C8201 651A6EFD
ÉLECSPRINT - 9AA97665 37DD44B1
POSIPI - B135B018 4F5665D6
NÉGAPI - DB37A521 AA84D2C4
MUCIOLE - B86B39BB 97DC88B5
LUMIVOLE - F75A3D1C 04A663CF
ROSÉLIA - 23E5A94B D21E7E80
GLOUPTI - A86C4608 9C15E158
AVALTOUT - CA12CA9A 91D29CAF
CARVANHA - A9CF954D E9766F71
SHARPEDO - E684507C B44D6D05
WAILMER - 769A7373 7F6C71B8
WAILORD - 47B99235 3CAC8E1F
CHAMALLOT - AA1264F4 8D3DB4BE
CAMÉRUPT - 5166F096 A0F21E46
CHARTOR - 42084D1D C19BB889
SPOINK - BF9B34C2 D768D3A9
GRORET - 7FD8F8C5 BEAD0097
SPINDA - CDB2A8AF 7D43F8B7
KRAKNOIX - B1088C6F 3E950D4C
VIBRANINF - 4DC25E25 13510F3C
LIBÉGON - 911CF1D9 1617CFE7
CACNEA - E50B77C1 C220E7C0
CACTURNE - 5BFC0B46 9DDC0643
TYLTON - F8AC663C 65487239
ALTARIA - 77BF3639 95EBCE8C
MANGRIFF - F18DC227 1C86F9E4
SÉVIPER - 80AFF5CB E67520AD
SÉLÉROC - 3F5FE916 3075AF6E
SOLAROC - B277605C 646BAD0D
BARLOCHE - B5BCD3CC DB08C2DA
BARBICHA - 44DD8537 0FACB798
ÉCRAPINCE - EFA89FA3 A3E1A789
COLHOMARD - 85125B29 D2CE1B37
BALBUTO - F20AE4A5 8B610FCA
KAORINE - 5413C7F0 CE1DFBD5
LILIA - 461F0590 FCD7E05C
VACILYS - 15C4B0A5 E98A0379
ANORITH - E98E6596 D6AFAB27
ARMALDO - 6BCA1BD9 953420E2
BARPAU - 6E805A17 D4A84889
MILOBELLUS - F78C3DA6 F97B5B3D
MORPHÉO - 06C43F9A 7BD8363C
KECLEON - 74154C68 0EF0C16F
POLICHOMBR - 8341095A BEE333E8
BRANETTE - EC92A4E9 B9482C67
SKELÉNOX - A2E933B5 2F11EC3E
TÉRACLOPE - C7A5752A B4204332
TROPIUS - 50C81E21 6119F922
ÉOKO - 68427D4C A9059985
ABSOL - 84DDB13C BF8191AE
OKÉOKÉ - CB8303C4 2D5A9910
STALGAMIN - B0C7AEC3 524643FF
ONIGLALI - 50020D7B 77627E33
OBALIE - E52A33D8 9E4152F7
PHOGLEUR - 1CAA4FF9 CFBC38AC
KAIMORSE - AF5D5782 CEF3B5F2
COQUIPERL - AC4037BF 03D48B47
SERPANG - 0C724AF3 BA81EAA3
ROSABYSS - 59D84A8F 121CD813
RELICANTH - A80E3734 B2245A9B
LOVDISC - F12028C4 0328D5DD
DRABY - D701EA4F 59B08C77
DRACKHAUS - CECF6CF9 AFA8D274
DRATTAK - 2FCB50C0 DBECD9CB
TERHAL - ACB05D5E 076626E0
MÉTANG - BD2BFF8F FE6AA4DB
MÉTALOSSE - CA6230A5 D89220E0
REGIROCK - A72D5514 4128DA3D
REGICE - 1A2209C5 C0228D4C
REGISTEEL - 742ED98D 9B284DFA
LATIAS - 26A5F4EA 772A0B12
LATIOS - 72BAB975 7E4038A8
KYOGRE - 16AFD4E7 E10BFB55
GROUDON - 0002FF77 A52C0BAF
RAYQUAZA - C5ECDE5B 0D6B09C8
JIRACHI - FFF032FD FAF9AFD2
DEOXYS - 27C35F73 A8E9E879

Rendez-vous ensuite dans les herbes pour déclencher l’apparition du pokemon voulu.

**Choisir le niveau du pokemon sauvage

De la même manière que pour choisir le pokemon a rencontrer, vous pouvez également choisir son niveau.
Pour cela, c’est la même procédure que pour le choix du pokemon :

***1. Saisir le code Activateur

F1F34234 999E9986

***2. Saisir le code du niveau

Les codes des niveaux

1 - 8BB602F7 8CEB681A
2 - 00939804 4086FF3B
3 - 2BD38F05 D5A578B1
4 - 5685B807 3787DACB
5 - A9E4EA45 3651CADD
6 - E37D365E D7EAB6AB
7 - 51374592 F7A27768
8 - A08DD229 10D187E3
9 - D84D4738 70F68A80
10 - 4C6C2B8C CD0528EB
11 - 1F1785AC 433A6DC2
12 - B4F6F07D 8F56BA40
13 - E32BCCB1 07782CD6
14 - D4ABF236 D713B4E0
15 - 3CD3295F 921F1D1C
16 - B9C51F47 95395496
17 - 784E8A1B 83A3E0EF
18 - 902D754C 80AFE55F
19 - 9D362B43 96A4D044
20 - 8C434E48 F703A9E1
21 - CC449941 F0BBB13A
22 - CEDDB323 FFA50BB1
23 - 4688F12F FF9DBE10
24 - F6DA2242 E2EDA644
25 - 2D02A8EA 9B748C49
26 - 9D2895EF 6A2BEE59
27 - 1BB7262E 80989B57
28 - 79693C0B A82C5A23
29 - B98E773A D6E0D6AD
30 - A457FA67 BCD9C478
31 - 881976CC 20B658FF
32 - 0073F88A 0A4E81B6
33 - 792E7A0F F4BF8DDB
34 - 0965B686 64E170F2
35 - C70600E8 789A0DAC
36 - 0CF8B98B 706A26BE
37 - 2E7A201E 5EDBDEE3
38 - 9B169FF5 CBABA5A6
39 - 7928BBA3 C55BBEAB
40 - 155D7103 D66B8A15
41 - 7B9DFCEF 830C6BDA
42 - BA697C16 93D76910
43 - CCED8F7A 8EC0F43C
44 - 58EAABBC FC3CA9C2
45 - 710D8A2D 45E999F3
46 - 2EC0F0EC 6B1A061F
47 - E951E67F BFD89E41
48 - B743EDBF B82BB83A
49 - 4BF9418B EFC87C19
50 - CBEB73A3 90A08906
51 - 9818C0C6 E03F8431
52 - 8A448A37 583B581C
53 - 1855C5A3 70B67919
54 - 72898F14 3F2CD864
55 - 3E7B9D1E 5CE7F0DC
56 - B62795CF CEAE6A48
57 - 05858D31 D4449EFE
58 - 314DD562 05A14AD1
59 - 1DE20256 C4AB72E6
60 - 202ABE52 BDC4E314
61 - 8AA97E8E D5A80225
62 - 8655EB8B 26823B03
63 - ACFA01BA 15A282DC
64 - AFD8D98B 21E6E4D4
65 - 1C2D3029 63D27E35
66 - 23D312F1 77111159
67 - 20999F30 F1874934
68 - 51CF1F27 2E270374
69 - 845807DF 2140D018
70 - 628E474E E708D501
71 - DF5B6268 4EC6A43E
72 - 7781E696 7D4D1BAB
73 - 2390ED5B F7A08F55
74 - FD22366B 83B5DB98
75 - 39E224D9 232864F2
76 - 2056B422 AB6E09BD
77 - 600E909B 524CA077
78 - 2E14F003 6BE9DAB3
79 - 287541CA 8951C140
80 - 9675F502 DB139F05
81 - BB099C03 1B03F256
82 - 6DC87BB5 6FE8ACDD
83 - D82A82B0 CAB7DFD4
84 - F738C6D5 A33DF2E1
85 - FB80C720 E028C27A
86 - 1906A7C9 D7EBAA39
87 - D31623FE 50011104
88 - D052E037 C6886109
89 - A4E99E04 BB9B2A8F
90 - 750CEC25 D42EAE36
91 - 1CAC5FD6 92679660
92 - A5CCA03B 7FED218A
93 - 08CBA806 AE4A2260
94 - 722C0931 68DA1B05
95 - 32DCE4F7 2ABBC366
96 - 9F6EE1B2 D14F1E6F
97 - 095F268D 77B7D906
98 - C2955A45 B3CBC610
99 - FCEFE173 1DCCEB51
100 - 56307399 25DF4466

**Choisir la nature

***1. Saisir le code activateur

6658C989 89518A0F

***2. Saisir le code de la nature

Les codes des natures

HARDI - D0E34D66 5796A7D3
SÉRIEUX - 93F04759 F95753D9
SOLO - D73BC50A 5F47AA0E
JOVIAL - E9EC2CBF A7EDD4A7
BRAVE - E485844D 2F24038C
NAÏF - 56F744B0 37E16732
RIGIDE - 5EB8DEEE 692ED298
MODESTE - E1EB2109 4480C28D
MAUVAIS - 83286B46 6479AA98
DOUX - A2461E51 304137B6
ASSURÉ - 35EB915F 08F33974
DISCRET - 0456554B 66D3AAF9
DOCILE - A58F6F1B BFB13FEF
PUDIQUE - B05B4CCD A0A1505B
RELAX - 34027F23 7E7E1599
FOUFOU - 909149AB 2DE8726A
MALIN - CDA2AB99 F89D5BB9
CALME - 31F62F82 D9A0C100
LÂCHE - D593BF29 E18AAAE5
GENTIL - 9A41D845 41B93FE6
TIMIDE - 1BC372C9 06B4D17F
MALPOLI - D47DA721 6C3B9FFC
PRESSÉ - D4950A99 D729D80A
PRUDENT - 1A15BF1E E72650E4
BIZARRE - 5A7B2626 21ECD183

**Choisir le sexe

Femelle
7F06853C D823D089

Mâle
7F06853C D823D089

**Pokémon Sauvages Chromatiques

77BFC010 FE8DCA24
093ECE84 CE99DAF5

Codes pour les objets

**Premier Objet du PC x99

Il faut avoir au préalable un objet déjà en stock en position 1.
Vous devez saisir et activer le code Anti-DMA avant de saisir le code ci-dessous.

712C3CC0 8402F1CB

**Toutes les Balls x99

Vous devez saisir et activer le code Anti-DMA avant de saisir le code ci-dessous.

085938BB 99FF313D
2DAFD739 5D796510

**Toutes les CT/CS x99

Vous devez saisir et activer le code Anti-DMA avant de saisir le code ci-dessous.

C6511EC5 0F15C8E0
3988A35F 80B8599D
132AE7B5 A2D3F736
1C91630E C663E711

**Toutes les Baies x99

Vous devez saisir et activer le code Anti-DMA avant de saisir le code ci-dessous.

7B2D97D2 4612821C
ED017EA0 621C812D

**50.000 Cendres Volcaniques

63427FB8 DD219468

**Modifier le premier objet du PC

Vous devez saisir et activer le code Anti-DMA avant de saisir le code ci-dessous.

Les médicaments

POTION - 6B75C5DB 13FD8716
ANTIDOTE - 57A1C142 060E252D
ANTI-BRULE - 439194AB BBA88B36
ANTIGEL - 829138C9 EA431E2F
REVEIL - 46B54AB4 06F0FD56
ANTI-PARA - EAF3B1DF A2F6F3F6
GUERISON - 85B75A9E 75C23BE0
MAX POTION - 699CC1FE 486B41DB
HYPER POTION - 995C186C DEAE54CA
SUPER POTION - 2B14B9B7 A5221CFA
TOTAL SOIN - 70CFF7FA DF8A6381
RAPPEL - CB426795 1DEF3FD0
RAPPEL MAX - 3D79475F 5B9DC981
EAU FRAICHE - 072883CB 77E3C50D
SODA COOL - 5678C5BE 8D0B496C
LIMONADE - D7CC83C3 05D3AE38
LAIT MEUMEU - 21490062 9F38C06F
POUDRENERGIE - DBB3260D 66FF507E
RACINERGIE - D35A745F BD01BF2A
POUDRE SOIN - F523757C 5D93100D
HERBE RAPPEL - 85055234 E381C25B
HUILE - 07C362FA 910AAE23
HUILE MAX - 5EB56035 162442CD
ELIXIR - D56D2782 8203BD31
MAX ELIXIR - 99AA7F5C 42592E02
LAVA COOKIE - 74FB4D1C E876FC84
JUS DE BAIE - 2EF5585C 2FC8C2AE
CENDRESACREE - 9E8C2909 C297E59A

Flûtes

FLÛTE BLEUE - 38F70249 636F2709
FLÛTE JAUNE - E25F6EFD B41D4A91
FLÛTE ROUGE - 7479E9CE 11D44B11
FLÛTE NOIRE - 5C1E65BC C706581D
FLÛTE BLANCHE - 07A5F879 D8D9A7B5

Objets de valeur

SEL TREFONDS - F2167EC5 AA9844C8
COQU. TREFONDS - ED98F3CD 7AE02E61
TESSON ROUGE - 4AE5A0F7 CD050005
TESSON BLEU - 2EEC228B FF366358
TESSON JAUNE - FBCC7656 72EC0DFD
TESSON VERT - FBCC7656 72EC0DFD
PETIT CHAMPI - 29A039AA 56CE6961
GROS CHAMPI - C95ADB4C 133AA7CA
PERLE - 0273F618 5C3CC8AE
GROSSE PERLE - FF4A6236 7BBF9B8D
POUSS.ETOILE - 9DA7877F C0B322D5
MORC.ETOILE - BDCBCFDE 79F67B97
PEPITE - 3CFC6689 F34CAF13
ECAILLECOEUR - 50435815 8D9874D2

Accélérateurs

PV PLUS - 9136B77B C8EED420
PROTEINE - FB712AC8 8D534F71
FER - E39E6D58 EBD71952
CARBONE - 9AB3C77A 8866A826
CALCIUM - F1EC2AE4 73D020A3
SUPER BONBON - 4B053F6A D785DEE2
PP PLUS - 1F34BCC2 E0E4671A
ZINC - 17F55E19 67E89BEC
PP MAX - EDE2E8CB EF02BDF5

Objets de Combat

DEFENSE SPEC. - D2000774 CCD32D62
MUSCLE + - 8D48DD22 22B9CDD1
ATTAQUE + - 15180D87 167B40CA
DEFENSE + - 6ADCD4BA CFF16E59
VITESSE + - 7C599EE3 2AF8828E
PRECISION + - 4CAEE685 EE8072FD
SPECIAL + - 17710451 BD1C3DF3

Objets utiles

POKÉ POUPEE - A9760120 B012D906
QUEUE SKITTY - CCDBFE73 DCD54D47
SUPER REPOUSSE - B9329A1C C19C4F57
MAX REPOUSSE - DB3D5470 9E276FE3
CORDE SORTIE - 36B0D055 F020E395
REPOUSSE - D5339311 9FB86C27

Pierres évolutives

PIERRE SOLEIL - A823A33E B0041DEE
PIERRE LUNE - 38330266 7D97C873
PIERRE FEU - CE0D6072 41C64B48
PIERRE FOUDRE - AAD01540 71B57A3D
PIERRE EAU - 90DB5524 B445438F
PIERRE PLANTE - 90707633 736905CD

Lettres

LETTRE ZIGZAG - C6E1E65A 9A660CBD
LETTRE PORT - EBAB2B83 BB5264A1
LETTRE FORET - EAC41660 C7B775EC
LETTRE VAGUES - B3716ED6 630C15D8
LETTRE PERLE - A2436A32 DAA3DDBC
LETTRE TROPICALE - 7BFCD52C DA4AABA5
LETTRE SONGE - 4197C36C 056449F5
LETTRE RETRO - 72BE7757 50CB187F

Objets rares

VELO COURSE - 8609959D 4F018969
BOITE JETONS - 4BD5D980 ADD16E1C
CHERCH’OBJET - 64C95F64 103BAB0F
CANNE E9C11EB9 - 65E028E2
SUPER CANNE - 3297498C 21DCFC74
MEGA CANNE - BC47EF04 B0AF09A1
PASSE BATEAU - 9F1D02C9 9112F2C0
PASSECONCOURS - 449C34B9 C1031BFB
SEAU WAILMER - FB60485F 6F0B13A2
PACK DEVON - 5184C926 53063F63
SAC A SUIE - D67AAFC1 E5EBB96B
CLE SOUS-SOL - 2CCA9621 5DC16BDB
VELO CROSS - 7BC469BA E0CB5141
BOITE POKEBLOCS - 736B8D23 0DD88636
LETTRE - E1009A82 B9F3EA78
PASSE EON - D4A41118 1703BBDD
ORBE ROUGE - 671AF9DD 80855CB5
ORBE BLEU - 597BEE02 51BF5AF0
SCANNER - 67A54225 97EA43D2
LUNET. SABLE - 450AAED5 F982B017
METEORITE - D28D5D77 9D5FB3A8
CLE SALLE 1 - 84D585AD 8A0C14B6
CLE SALLE 2 - 1B43035E A09D7433
CLE SALLE 4 - 8FF05E40 B44ECD55
CLE SALLE 6 - FF136601 D7B80484
CLE STOCKAGE - B1DCAC7C B0CB883C
FOSS. RACINE - 0AD7D60A 409C784D
FOSS. GRIFFE - 62750119 EE5FB00B
DEVON SCOPE - 89E7725A 36B90F45
COLIS CHEN - 1075EB8E 258F48C9
POKEFLUTE - E3529B77 1837F109
CLE SECRETE - 6E899ABF 6FC2AF1E
BON COMMANDE - 92D80065 2E88CCE3
DENT D’OR - 328A9AC1 99D21A52
VIEL AMBRE - 2B62A62C 5CCC7FE1
CARTE MAGN. - 1C78C50F 798AFF39
CLE ASC. - 7DE29018 A6DA0B0D
NAUTILE - 427A32FE 326B8FAB
FOSSILE DOME - 1BE00800 D3F6EF84
SCOPE SYLPHE - CE8C4E65 202BDFB8
BICYCLETTE - 8ABF6D05 CDDFFCF6
CARTE - DE3B38C9 30DB1F3A
CHERCHE VS - 76550304 E4C87EF2
MEMORYDEX - 129AC6DB 2A032463
BOITE CT - 2B4338DC 410470BA
SAC A BAIES - 855B85EA B81FB630
TV ABC - 78398ACF 42CFBA99
TRI-PASSE - 5EDF6518 1881279F
PASSE PRISME - 142121D0 17B21758
THE - 4BBF29B0 B03F7B9F
TICKETMYSTIK - FBC62957 45B46F37
TICKETAURORA - 35A8A0DA B41DB189
POT POUDRE - 4B88D7F8 139BD4D7
RUBIS - 7F20AB13 3A338C39
SAPHIR - DEE64C67 00AFD0ED
SCEAU MAGMA - 6A6AE03E A0F451F2
VIEILLECARTE - B44F17D0 B0A13201

Les CT

CT01 - 1DD94FE2 1076A26E
CT02 - 3024D0F3 24ED46B8
CT03 - 02AC5D81 49430A63
CT04 - 44773F2F 058C0D37
CT05 - BEB17983 41477AC1
CT06 - 0288F45D 3E437AD9
CT07 - D3A2CAC5 D6B7B229
CT08 - 21BE4F63 F05A1357
CT09 - D9427879 2E83EBF5
CT10 - F6241075 E77CA499
CT11 - 1AD5111A 390F34A1
CT12 - F7A24D06 9723A429
CT13 - 234D7AF5 3DCBE2B1
CT14 - BA40C7AF 052269A1
CT15 - E36FB9ED 1C27774B
CT16 - EDFA5FFD 0F69E604
CT17 - D38068CB 97138149
CT18 - 00C32F7D AD8F622F
CT19 - CB3E8ECB E1568A8C
CT20 - 5C6F6575 A3BEBBD5
CT21 - 30E73DB0 E2E91D1F
CT22 - 01E3CBCE A5127D26
CT23 - 90D9843B 46E339ED
CT24 - 280AFD25 289488BF
CT25 - 6F9229BD F58F365A
CT26 - 80E9DA39 5F2CEDE0
CT27 - 5E1AF0CE 53C86FB4
CT28 - E8677E1C B2D9B10F
CT29 - 0AE572D8 502E1F44
CT30 - 1F8A7769 225AE67A
CT31 - 28A93DE4 D95FE47B
CT32 - 29AF41EB 9DD6F96C
CT33 - 28AD5DEE 690B2A0E
CT34 - DCA7B59A B620356B
CT35 - 73DB021D E0A4AC6A
CT36 - F73F959A D82893FB
CT37 - 85969C8A B98A8947
CT38 - D52AA02D 35FC941D
CT39 - 35FFA2D6 F0E0AE76
CT40 - 8214C253 552C914A
CT41 - A7ABF6AD 075D7223
CT42 - C2E2C2A2 AE806A99
CT43 - 8F8B4E49 3D7089D0
CT44 - C4A8796D E6FFEF31
CT45 - 499766B3 C1683B22
CT46 - 3DB9A1AF 048613B2
CT47 - D4165084 33BE9AF7
CT48 - DFD26D17 A8282C51
CT49 - 52CE6D58 5F34CAD1
CT50 - 8D8425FA 3BE84930

Les CS

CS01 - 711AB0CA CDA604F6
CS02 - F73ED7B5 B8555CE8
CS03 - 8F2057EF DF031250
CS04 - E7882328 8C951531
CS05 - 68B0F09B 3A656F51
CS06 - 5F150B85 10444371
CS07 - 6C904DBF B98262EF
CS08 - 348836B2 8950E561

Les Balls

MASTER BALL - D935946C D758DF54
HYPER BALL - E6D51B61 FF38E8CB
SUPER BALL - 637C029B 830D5071
POKÉ BALL - 56724444 6A763F42
SAFARI BALL - D142B46C 58A7341A
FILET BALL - 52DE489F EB876A77
SCUBA BALL - 967C769B 1C9F092A
FAIBLO BALL - CE92D4D3 2AFE8329
BIS BALL - B897C3CC 82D0EA3A
CHRONO BALL - 19E2962B E0B81DB7
LUXE BALL - 90ED26BE D19CE6AF
HONOR BALL - B9C2B466 BB3E7F53

Recombattre les Légendaires

**Recombattre Regirock/Regice/Registeel

67DAF8E7 3F6C38D6

**Recombattre Groudon/Kyogre

67DAF8E7 3F6C38D6

**Recombattre Rayquaza

67BD0A40 0DD73EBA

**Recombattre Latias/Latios

5156AC9A 50700448

**Bloquer le fuyard

Vous trouverez le fuyard bloqué sur la Route 101.
AC021F76 9010A6AC

**Recombattre Mew

5156AC9A 50700448

**Recombattre Deoxys

404F4203 DEDBC3F7

**Recombattre Ho-Oh/Lugia

9C80A76B CA343F37

**Recombattre Simularbre

Faire un pas pour voir Simularbre réapparaître.
70223F63 A57AC5A9

**Réobtenir un Starter 3G

Aller sur la Route 101 pour choisir votre Pokémon dans le sac.
C6F1E04C 76FE51CC

**Réobtenir un Starter 2G

Aller dans le Labo du Prof. Seko
AFC94E92 40470E45

**Réobtenir l’œuf d’Okéoké

6CA94451 5EEED151

**Réobtenir Morphéo

719C9601 0AFEE31A

**Réobtenir Terhal

2FCFAF5F 06A4C965

**Recombattre les Kecleon

EF39471A 76B5446F

**Recombattre les Voltorbe

88C1DC24 EE83B44B
EF39471A 76B5446F
67BD0A40 0DD73EBA

**Barpau facile à pêcher

Aller pêcher près de la cascade, dans la première case d’eau sous l’escalier
8F1CE91D 6CED661B

Les oeufs

**Éclosion rapide

5EBEAC14 DC3D4A09

**Œuf à la Pension

Vous devez impérativement mettre deux Pokemon en pension avant d’utiliser ce code.
Marcher quelques secondes pour que l’homme vous redonne un Œuf.

38739FA7 A67AF9B8
8EE559BB BEE6D856

Parc Safari

**Safari Balls illimitées

D5AFE29D 27AAD1E0

**Pas au Parc Safari infinis

558C6B5A 44C593C6

**Effet de la mangeoire infini

Mettre un pokebloc dans une mangeoire.
971AF61B 43C6D576

Divers

**Capture instantanée

C8AADD8F 0E20F995
29DA9318 05B23C9F

**Pas de rencontre aléatoire

B505DB41 6E39EA4E

**KO en 1 coup

Appuyer sur R avant une attaque pour que celle ci mette KO le pokemon adverse

7A2C40E4 06AFEFA1
BB76EF5C 4970A6E7

**100% de Coups Critiques

470EC4F6 00CE62D7

**Pas de changement de statut

D69EDE71 F54CCEC3
0E7AA95B D851A004

**99 PPs pour chaque attaque

E54D29D7 6FF0D2E8

**Précision infinie

FC667E98 C44CA979
8044423E AB63B857

**Toute l’équipe reçoit de l’expérience

19813AE4 405D2244

**Gain d’expérience infini

Maintenir R à la fin du combat pour gagner en continu l’expérience et relâcher R pour stopper.

7A2C40E4 06AFEFA1
F5EAE248 CDD1FD05

**Beaucoup de Poké Dollars

C051CCF6 975E8DA1

Commentaires ()

Commentaires ()

Qui êtes-vous ?
Votre message

Vous aimerez peut être